Càng lộn ngược

Giá:

Liên hệ

Hãng: Europe
Model:
Part Number:
Được sử dụng mọi nơi cần thêm chiều cao : các ngành công nghiệp, máy xây dựng, máy nông nghiệp.