Vỏ DT series

Giá:

Liên hệ

Hãng: Nava Mobile control
Model: DT
Part Number:
  •  
  • Cách sắp xếp khoang 2, 3, 4, 6, 8 và 12.
  • Nhiều sự lựa chọn có sẵn.
  • Môi trường kín.
  • Vật liệu bằng nhựa chịu nhiệt dẻo.
  • Kết nối tốt.
  • Wedgelocks đảm bảo sự liên kết và duy trì liên lạc.
  • 16 tiếp điểm, mỗi tiếp điểm có công suất liên tục 13A.