Unidrive M - High Power Modular AC Drives

Giá:

Liên hệ

Hãng: Control techniques
Model: M - High Power Modular
Part Number:
  • Giảm thiểu thời gian dừng máy cho các hoạt động quan trọng
  • Đảm bảo độ tin cậy
  • Thiết kế một hệ thống linh hoạt, dễ sử dụng
  • Thiết kế nhỏ gọn, dễ bảo trì
  • Giảm thiểu số lượng tồn kho phụ tùng
  • Nâng cấp hệ thống modun Unidrive SP một cách dễ dàng
  • Bảo vệ môi trường và hệ thống điện
  • Tạo ra các giải pháp hiệu suất cao
Unidrive brochure