Phụ kiện HD30

Giá:

Liên hệ

Hãng: Nava Mobile control
Model:
Part Number:
  • Chấp nhận các kích thước tiếp xúc 4 (100 amps), 8 (60 amps), 12 (25 amps), 16 (13 amps) và 20 (7,5 amps) 
  • 6-22 AWG 
  • Sắp xếp khoang 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 và 47 
  • Gắn kết nội tuyến hoặc mặt bích 
  • Hình tròn, vật liệu aluminium 
  • Vòng ghép để kết nối