Kết nối mạn CAN

Giá:

Liên hệ

Hãng: Nava Mobile control
Model:
Part Number:

Các đầu nối kín của Deutsch với môi trường..

Kích thước 16 tiếp điểm Mạ vàng.

Có sẵn loại bộ hoặc riêng lẻ .