Giắc cắm DTM

Giá:

Liên hệ

Hãng: Nava Mobile control
Model:
Part Number:
  • Được làm kín với môi trường - IP68, IP6K9K, khi được lắp đặt theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
  • Cách sắp xếp khoang 2, 3, 4, 6, 8 và 12.
  • Kết nối chốt.
  • Wedgelocks đảm bảo sự liên kết và duy trì tiếp xúc.
  • Chấp nhận kích thước 20 tiếp điểm, mỗi tiếp điểm có công suất liên tục 7,5A.
  • Có sẵn trong Bộ dụng cụ với các tùy chọn tiếp xúc Rắn, hoặc Rắn - Mạ vàng.
  • Mỗi Kit chứa tất cả các thành phần cần thiết để tạo kết nối cả hai bên.