Giắc cắm DTHD

Giá:

Liên hệ

Hãng: Nava Mobile control
Model:
Part Number:

Thiết kế nhựa nhiệt dẻo hình trụ.

Kết nối chốt.

Chấp nhận kích thước tiếp xúc 4, 8, 12.

6–14 AWG.

1 khoang sắp xếp.

Mỗi Kit chứa tất cả các thành phần cần thiết để tạo kết nối cả hai bên.