Càng Beluga Fork tip

Giá:

Liên hệ

Hãng: Europe
Model:
Part Number:
Tăng độ an toàn lao động. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, duợc phẩm, chất lỏng ( thùng phuy, bể chứa ), vật liệu rời/ bao lớn ( hạt, vật liệu xây dựng ), vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Thường đầu cảng quá sắc dẫn đến nguy cơ đâm thủng hàng hóa. Beluga Fork tip cạnh tròn và bề mặt tác động tăng lên làm giảm hư hỏng bao bì, hàng hóa ,tăng độ an toàn cho con người và môi trường.

Belga fork tip