Ổ cắm - phích cắm 3PV6 MV / 3PX6 MV < 15 KV

Giá:

Liên hệ

Hãng: Proconect
Model: 3PV6 MV / 3PX6 MV
Part Number:
MV 3PV6 và MV 3PX6 đặc biệt được sử dụng cho các tàu đến các thiết bị bãi cảng hoặc các thiết bị khai thác mỏ.