Ổ cắm - phích cắm 3PV5 MV / 3PX5 MV < 7.2 KV

Giá:

Liên hệ

Hãng: Proconect
Model: 3PV5/ 3PX5
Part Number:
MV 3PV5 và MV 3PX5 đặc biệt được sử dụng cho các tàu đến các thiết bị bãi cảng hoặc các thiết bị khai thác mỏ.